Sposób załatwiania spraw

logo epuap

skrytka ESP: /elaryter/skrytka
skrytka ESP: /aga-kurowska/skrytka

Godziny urzędowania sekretariatu

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Warsztaty szkolne:

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO W ŁODZI

załatwiane w sekretariacie

 1. Akta osobowe pracowników.
 2. Sprawy kadrowe.
 3. Przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli.
 4. Udostępnianie uchwał i zarządzeń organów wewnętrznych Szkoły.
 5. Nabór uczniów, przyjmowanie i wydawanie dokumentów uczniów
 6. Wydawanie decyzji w sprawie indywidualnego nauczania - wniosek
 7. Wydawanie decyzji dotyczących zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego - wniosek
 8. Wydawanie zaświadczeń dotyczących spraw uczniów.
  Zaświadczenia o uczęszczaniu ucznia do Szkoły wydaje się bezzwłocznie na ustną prośbę ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego.
 9. Przygotowanie i wydawanie legitymacji szkolnych.
 10. Deklaracje maturalne.
  Informacje o terminie i sposobie wypełniania deklaracji maturalnych znajdują się na stronie
 11. Przygotowanie i wydawanie duplikatów:
  • świadectw promocyjnych, ukończenia szkoły, dojrzałości (odpłatnie)
  • legitymacji uczniowskich (odpłatnie)
 12. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.

załatwiane przez kierownika gospodarczego

 1. Sprawy kadrowe pracowników niepedagogicznych.
 2. Współpraca z kontrahentami.
 3. Umowy najmu.
 4. Zamówienia publiczne.
 5. Wydatki strukturalne.
 6. Sprawy związane z prawidłowym funkcjonowanie gospodarczym placówki.

 załatwiane przez głównego księgowego

 1. Sprawy ZUS, US, PEFRON
 2. Wystawianie rachunków
 3. Sprawy ubezpieczeń pracowników - wydawanie zaświadczeń
 4. Prowadzenie kasy Szkoły
 5. Sprawy ubezpieczeń uczniów

załatwiane przez pedagoga szkolnego

 1. Stypendia
 2. Postępowanie w sprawach nieletnich.
 3. Sprawy wychowawcze i profilaktyczne.
 4. Sprawy dotyczące obowiązku nauki
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi
odpowiada: Renata Fudała
data: 03-12-2018
wytworzył: Renata Fudała
data: 03-12-2018
data: 03-12-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 29-09-2017 - Edycja treści
 • 24-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 11-04-2013 - Edycja treści
 • 07-01-2013 - Edycja treści
 • 16-04-2012 - Edycja treści
 • 28-10-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 698