Struktura własnościowa, majątek

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej.

AKTYWA TRWAŁE:

 

Wartości niematerialne i prawne

169.629,05

Rzeczowe składniki majątku trwałego

5.170.555,09

w tym:

 

budynki, lokale

4.097.121,44

urządzenia techniczne i maszyny

143.758,55

inne środki trwałe i wyposażenie

 929.675,10

Stan na 02. 01. 2019 r.

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi
odpowiada: Renta Fudała
data: 08-04-2019
wytworzył: Renta Fudała
data: 08-04-2019
data: 08-04-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 22-01-2018 - Edycja treści
  • 13-02-2017 - Edycja treści
  • 26-01-2016 - Edycja treści
  • 24-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 04-04-2014 - Edycja treści
  • 10-05-2012 - Edycja treści
  • 06-09-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 523